Garníže

Slovo garníže sa stalo zaužívaným . Pôvodne malo úplne iný význam, ale dnes je všeobecne chápané ako pomenovanie pre kovové , drevené, plastové tyče, kovové, plastové koľajničky ,rôzne závesné systémy, na ktoré sa inštalujú pelmety a okrasné drapérie.