Interiérové štúdio - ponuka služieb

                                                                                                                                                                                                                         UKÁŽKA NÁVRHOV

Neoddeliteľnou súčasťou štúdia, ktoré ponúka okenný či interiérový dizajn a                                                         
textilné dekorácie by mali byť profesionálne služby. U nás sa s nimi stretnete vždy.
Od zamerania počnúc, cez individuálny prístup ku každému klientovi, až po samotné naaranžovanie.                                               

 

 

    Interiér PM ponúka:

 

 

 • Profesionálne poradenstvo v oblasti textilných dekorácii a dizajnu interiéru ako celku
 • Návštevu v interiéri a zoznámenie sa s interiérom samotným, jeho zdokumentovanie,
  zameranie a posúdenie predstavy jeho majiteľa
 • Vypracovanie vizuálneho projektu profesionálnou dizajnérkou 
 • Výber materiálov, služieb a s tým súvisiacich činností
 • Posúdenie vhodnosti výberu všetkých materiálov a možností
 • Odbornú konzultáciu pri správnom výbere závesných systémov a ostatných komodít
 • Detailné vypracovanie cenovej ponuky
 • Profesionálne šitie a zhotovenie pod priamym dohľadom interiérovej dizajnérky
 • Odbornú montáž závesných systémov
 • Konečné naaranžovanie a odovzdanie zákazky